Oldalak

This Site isn't "Green". It complies with Nature. And Nature is Colorful.

Items marked with * are bilingual or Visit an All-English site.

2017. március 20., hétfő

Tisztán-látás

Tisztán-látás
20 szennyvíztisztító-telep
LEGÁLISAN
a környezetbe bocsátott vizeinek
kémiai paraméterei.
Összevetésben a saját tisztítóművemmel.

+ a Hivatalos hozzáállások kör/kór-képszerű tükre.

A városlakó – aki oly természetesnek veszi ivóvízzel öblíteni le szarát s húgyát hogy még gondolkodni sem óhajt afelől: rendjén-való-e és elkerülhetetlen-e mindez – abban a hiszemben él, hogy a csatornadíj fizetése ellenében a nagybani szennyvíztisztító-telepek megoldják a rájuk-hárított feladatot, s végülis tiszta vizet engednek a felszíni vizeinkbe.
A frissen kényszer-csatornázott falusiak sem tehetnek egyebet, mint annyi győzködés után bizakodónak lenni ugyane felől.
A nyakukba-sózott szennyvíztisztítási eszmét mint sikertörténetet állandóan hallhatjuk.
Most pillantsunk a kulisszák mögé.
Ha valaki e területről valós képet óhajtana nyerni, ahhoz adatok szükségesek. Ezek pedig nem igazán hozzáférhetőek. Magam is sokáig kutakodtam, míg végre eredményre jutottam. A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. volt oly korrekt, hogy szennyvíztisztító állomásainak éves vizsgálati eredményét publikusan is elérhetővé tette. [Az, hogy a többi régiót ellátó szervek mulasztottak-e avagy titkolnivalójuk van, ennyiből persze nem derülhet ki.] Így a DMRV Zrt. 2015-16-os eredményein keresztül próbálunk bepillantást nyerni abba, vajh mekkora kell legyen ezen tisztítások tapsjutalma.
Az alábbi táblázat tehát áttekintést ad a nevezett településeket ellátó szennyvíztisztítás eredményességéről, azon paramétereken keresztül, melyek a legfontosabb indikátorai a kimenő vizek tisztaságának.
Ezek közül a KOI (kémiai oxigén igény), ΣN (össz-nitrogén) és ΣP (össz-foszfor) paraméterekre a vonatkozó EU-direktíva[1] is betartandó határértékeket ír elő, melyek rendre: KOI=125, ΣN=15, ΣP=2 (mg/l).
Ennek tükrében alkottam meg a táblázat utolsó oszlopát, mely egyfajta osztályzat az egyes településeket kiszolgáló tisztítóművekre. Ha ez oszlopba N, P vagy Koi jelzés kerül, az azt jelenti hogy e paraméterre nem áll az elemi feltétel, merthogy túllépi a megengedett EU határértéket. Amennyiben ez a túllépés több mint kétszeres, úgy a jelzéshez sárga háttér is járul. Ha pedig a négyszeresét is túllépi, akkor a paraméterre utaló karaktert nagyobb és dőlt betűtípussal is szedtem.
Az alábbi táblázat adatai még a laikusoknak is beszédesek lehetnek:
Kibocsátott tisztított szennyvíz minőség (dmrv zrt.)[2]

Telephely
időpont
NO2-
!!!
KOIkr
O2 mg/l
NH3-NH4+
N mg/l
NO3_
mg/l
Σ N
N mg/l
Σ P
P mg/l
EU
„bukta”
Határ - Mért
(hazai)
Határ - Mért
(hazai)
Mért
Határ - Mért
(hazai)
Mért
X > 4*
X > 2*
Balassagyarmat
2015.11.24
0.08
125
<30
20
0.1
42
-
16.3
1.1
N
Csömör
2015.09.14
1.1
125
152
10
19
36.5
30
42.7
4.0
N P Koi
Dejtár
2015.08.11
47.6
125
81
10
0.2
52
35
32.8
4.6
N P
Dobogókő
2015.11.18
<0.03
200
<30
-
0.05
201
-
67.2
3.3
N P
Dunakeszi
2016.01.06
0.87
75
43
5
0.55
64
25
21.5
1.7
N
Érsekvadkert
2016.01.06
0.62
75
50
10
0.1
163
50
46.6
0.74
N
Galgaguta
2015.11.17
0.24
125
188
20
69.5
<1
-
88
8.4
N P Koi
Horpács
2016.01.06
0.64
75
55
10
0.8
59
50
21.4
0.90
N
Nógrád
2015.12.08
0.61
125
33
10
0.1
84
30
28.4
0.96
N
Nőtincs
2015.12.08
1.16
125
49
10
0.2
46
30
17.4
2.1
N
Pilisszentkereszt
2015.11.18
1.9
75
41
-
0.55
24.5
-
11.5
0.70
nitrit
Pilisvörösvár
2015.11.30
2.4
75
<30
5
0.3
41
25
15
0.87
nitrit
Rétsági Ip.park
2015.09.22
3.2
75
55
10
4.4
19
50
15.6
1.2
nitrit
Szente
2015.12.14
<0.03
300
103
-
70
<1
-
83.8
1.9
N
Szentendre
2015.11.30
1.3
125
56
10
0.1
74
35
23.3
1.7
N
Sződ
2015.09.15
4.5
200
54
10
0.35
7
-
7.8
5.6
P
Szügy
2015.08.11
1.9
200
64
-
71.5
3
-
91.4
9.6
N P
Vác
2016.01.06
1.1
125
53
10
1.6
54
35
21.2
10.
N P
Veresegyház
2016.01.13
1.8
50
31
2
0.25
15.5
15
8.54
<0.5
nitrit
Zebegény
2015.11.16
2.6
200
59
10
2.6
39.5
35
18.2
2.1
N
%
Saját „kísérleti”
$
2015.03.15


40

0.39
9Ø
2016.02.28


<30

7.8
<1Ø
2016.06.29


27

5.1
<1Ø
2016.10.17-27
4.60.73
Ø
2016.11.15
0.35


3.6

Ø
2017.03.01
0.52

32

4.8
0.2

5.9
0.9
Ø 

Egyetlen gyors pillantás a táblázatra elég ahhoz, hogy a mitikus tisztításba vetett hit megrendüljön: 20 delikvensből csupán 4 nem bukott el. 16-ot diszkvalifikálni kellene, nem keveset közülük – a bukás súlyát mérlegelve – egyéb intézkedésekben is részesítve.
Az el nem bukott 4 esetében sincs azonban ünnepelnivaló, sajnos. Létezik ugyanis egy komponens, melyen ezek buknak mind végletesen el: ez a nitrit-ion (NO2).
A nitrit ugyanis élettanilag sokszorta mérgezőbb hatású mint akár az ammónia (NH3 vagy NH4+ formában) akár a nitrát (NO3). S bár sem az EU-bürokraták sem a hazai törvényalkotók az alapösszefüggésekkel nincsenek tisztában, elemi kémiai intelligencia birtokában is tudható, hogy a szerves nitrogén-vegyületek lebontásakor – kivált ha az oxidatív behatásokkal is előmozdított – az NH3 és az NO3 állapotok között az NO2 állapot is előfordul.
Ha a tisztításnak nevezett lebontás anaerob (levegő-nélküli), akkor a keletkező NH3 ill. NH4+ nem oxidálódik tovább (nincs se nitrit se nitrát). Ha azonban aerob (levegő-befúvás hatására oxidatív), akkor a nitrát vég-stádium elérése lenne a cél. Amennyiben bármelyik eljárás rosszul-vezetett vagy vegyes mechanizmus lép fel, úgy az egészségünkre legveszélyesebb nitrit-komponens nagymértékben feldúsulhat.[3] Emiatt célszerű a nitrit-koncentrációt is követni. S ez adja meg a kegyelemdöfést a látszólag jól teljesítő 4 állomásnak. [N.B.: a nitrit-vizsgán e 4 mellett mások is elbuktak, de ezeknél ez a malőr már csak hab a tortán.]
Ha most a patológusok érdeklődésével vizsgáljuk tovább a fenti eseteket, kiviláglik az is: mely állomásokon anaerob és melyeken aerob az alapelrendezés (anélkül hogy betekintésünk lenne az ottaniak vegykonyhájába).
Az aerob felállás primer hozadéka ugyanis a minimális maradó NH3 szint, s az általában kisebb értékű KOI adat. Anaerob eljárás mellett pedig nem képződik nitrát, ám a KOI érték is jobbára nagyobb marad, hiszen nincsen ezt csökkentő közbeeső oxidációs-lépés a folyamatban.
Ezeket megértve, megfigyelhető hogy a nitrátot nem termelő 3 db anaerob állomás (Galgaguta, Szente, Szügy) közül csak 1 ad az aerob-állomások tartományába illeszkedő KOI értéket (Szügy), viszont mindhárom „megbukik” az NH3-ra megállapított határérték túllépésével. További 2 állomás esetén észlelhető jelentősebb NH3 és NO3 együttléte (Csömör és Rétsági Ipari-park), melyek egyikében (Csömör) a KOI érték hiper-magas s az NH3 szint is épp csak tolerálható. Az anaerob elrendezés tehát igen kevéssé tűnik kielégítőnek. Nem véletlenül erőltetik a jóval drágább és energia-igényesebb aerob megvalósításokat. Azt, hogy ez sem végleges gyógyír, mutatják az 50 mg/l (ez a vonatkozó, jelenlegi hazai limit) feletti NO3 értékek (8 állomáson; a 2 legsúlyosabb: Dobogókő=201 és Érsekvadkert=163). S ha ez rosszul kézben-tartott (pl. elégtelen oxigén-bevitel), akkor előállhat a kritikusabb nitrit-akkumuláció (Zebegény, Veresegyház, Sződ, Pilisvörösvár, Pilisszentkereszt, a Dejtári 47 mg/l csúcsról nem is beszélve).
Az össz-foszfor szint túllépés tekintetében pedig nincs érdemi különbség e két bajnok között.
E pótlólagos diagnózis felfedte bukás-sorozat mellékzöngéitől eltekintve is, a végső összkép nem támaszt alá semminemű derűlátást a fennálló tisztítási elrendezéseket érintően.
A leg-mértéktartóbb verdikt szerint is: 20 tisztító-állomásból
·       15 megbukott mert a ΣN szintet túllépte,
·       7 (+3) megbukott mert a ΣP szintet túllépte,
·       2 megbukott mert a KOI szintet túllépte,
·       8 megbukott mert (az 1.8 mg/l-re tett) NO2 szintet túllépte,
·       s így a fenti 4 „vizsgán” átment állomások száma ZÉRÓ.

Ennek ellenére, lankadatlanul zakatol és a folyóinkba ürít mind a 20. Engedélyezetten.
Viszont nincs engedélyezve az a tisztítási módszer, amely mind a 4 vizsgán (de a „mellék-tantárgyakban” is!) képes fényesen teljesíteni. SŐT:
·       Alkalmazóját jelenleg büntetik. [4]
·       Módszerére semelyik Főhatóság nem kíváncsi. [5]
·       Miközben valami csoda-módszer fellelésére felesküdve indult neki a Víz-témának a múlt-évben testületileg az MTA. [6]

Dég,       2017. február 22.        dr. Fuggerth Endre[2] N.B.: az oldal frissül, mindig csak a legutolsó közzétett mérési-eredmények láthatóak.
[3] Bővebbet a nitrit felszaporodásáról a SZÖRNY „A Tisztítás” Œ és  pontjai alatt
[4] melléklet:

[5] melléklet:
Felülemelkedve az MTA Elnökének azon szavain, melyek 2016-ban elhangzottak,
épp a Vízügyek fontossága mentén (3:26-3:31 között): http://niif.videotorium.hu/hu/recordings/13133/megnyito-beszed ), s mely ezt rögzíti:
Természetes hogy céljaink eléréséhez mások támogatására is számítunk.”[6] melléklet:
Döntött az MTA az országos vízprogram megkezdéséről (2016. július 11.)
A javaslat szerint az új Nemzeti Víztudományi Kutatási Program várhatóan elősegíti és hatékonyabbá teszi:
·            a hazai felszíni és felszín alatti vízkészleteink fenntartható hasznosítását;
·            a magyarországi víztestek jó állapotának, illetve potenciáljának elérését és megtartását, mely az EU Víz Keretirányelv követelménye;
·            innovatív fejlesztések eredményeként a vízkezelést és víztisztítást; [E 3 direktíva mindegyikére jelentős kihatással van a szóbanforgó módszer.]
A konferencia résztvevőit Áder János köztársasági elnök köszöntötte, arra figyelmeztetve, a klímaügy olyan súlyos probléma, hogy véget kell vetni a tudományos udvariaskodásnak. [Beleértve a címek előtti szervilis hajbókolást. Tekintsük inkább az eredményeket: magam is kutató vagyok.]
„…nincs idő a klímavédelmi problémák megoldásának további halogatásra. A tudomány képviselői közel 25 éve „dörömbölnek” a döntéshozók ajtaján, mára viszont eljutottunk oda, hogy az ajtót be kell törni, és véget kell vetni a tudományos udvariaskodásnak, a közhelyes politikai beszédnek…” [Merem remélni, a jog-kreálta kibúvóknak, akadályoknak is.]
„…le kell rövidíteni az időt a különböző vízügyi problémákra megoldást kereső alapkutatások és a gyakorlati kivitelezés között” – hangsúlyozta Áder János. [Kész gyakorlatomat ajánlom.]
[Szöllősi-Nagy András: „…ökológiával és vízzel foglalkozó interdiszciplináris tudományos intézmény megszervezését javasolta.”] [Jelen módszerem előhírnöke e vágyott multidiszciplináris megközelítésnek: nem áll önmagában … de már ez indító része is „a bakó elé állíttatott.]

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése