Oldalak

This Site isn't "Green". It complies with Nature. And Nature is Colorful.

Items marked with * are bilingual or Visit an All-English site.

Elmúlt 1 Év


     Elmúlt 1 év…
és MIT hozott ?

A Tagadhatatlan Helybentopogás Tapló Tablóképe
(Akadémiai Aukcióra Ajánlva)
[Vízügyi Világnapi Vinnyogásokon]

Nemrégen bemutattam, mekkora sikerrel küzd (és bukik el) tisztítási célzatú feladataiban 20 nagybani Szennyvíztisztító-telep[1], midőn kéretlenül zakatolva teszi azt a dolgát melyért tőlünk ünneplést várnak el, csatornadíj fizetése ellenében vagy talajterhelési bírság kirovása mellett.
E bemutatás alapja az ő saját, nyilvánosságra közzétett, évenkénti 1 reprezentatív értékkel bemutatott önelemzéseik eredménye.[2] Az adataik azóta frissültek. Ez annyit jelent: elérhetőek és megtekinthetőek a 2016. évre vonatkozóak – s ezzel párhuzamosan „elsüllyedtek” a tavalyi értékek. [Sebaj, mi már kikanalaztuk – az ő archívumaikért pedig ők a felelősek.]
Ezen adatok összesítésével készült az alábbi Táblázat,
melyben a 2 év eredményessége egymáshoz viszonyítható,
és belőlük egyfajta gyorsmérleg is vonható.
[A Táblázatbeli alap-adatok elrendezése és színkódolása
megegyezik a „Tisztánlátás”-ban már bemutatottakéval.]
Az összevetés minősítésének elősegítéséhez:
2 további oszlopot iktattam be a jobboldalon:
·       Az „R:St:J” fejlécű oszlop azt hivatott szemléltetni, hogy az adott Telephelyen a 6 vizsgált és mért paraméterből a tavalyi értékekhez képest idénre hány romlott (R), hány stagnál (St), és hány javult (J) – a bizonytalansági hibahatárokon túl.
·       A „” fejlécű oszlop pedig az R:St:J oszlop viszony-számai tükrében egyfajta alap-minősítést ad az adott telephelyre: romlott-e (R), stagnál (St), vagy javult-e (J) az elmúlt év össz-teljesítményéhez képest?
[Ezzel egyidejűleg eltávolítottam a „Határértékek” oszlopait, az áttekinthetőség kedvéért.]

Kibocsátott tisztított szennyvíz minőség (dmrv zrt.) [alapadatok]

Valamint 2 további sort toldottam alulra:
·       A felső sor azt tömöríti (R:St:J szám-kódolással) hogy a 20 telephelyet[4] szemlélve az adott paraméter kezelését célzó technológia eredményessége romlott-e, stagnál, vagy javult-e 1 év előrehaladtával.
·       Az alatta-levő sor pedig (e kvalitatív képet árnyalandó) a bekövetkezett változás nagyságát kísérli meg számszerűsíteni. Az adott paraméter mg/l értékeit összegeztem a két évre (tavaly-idén) külön-külön, láttatva így az abszolút változásokat.[5] [A számszerűsítés a valóságot jobban közelítené, ha az összegzést súlyozottan, az egyes telephelyek kibocsátott térfogatainak a figyelembevételével lehetett volna elvégezni – az ehhez szükséges volumetrikus adatok azonban nem voltak hozzáférhetők.]

Az eredmények VÉGKICSENGÉSE a jobb-alsó sarok három cellájában tömörül.
·       A sárga hátterű (32:44:37) a 20 telephely és 6 paraméter tekintetében egyesítve enyhe javulást látszik mutatni, mely azonban nem igazán szignifikáns.
·       A piros hátterű (4:10:5) a telephelyek összességét tekintve gyakorlatilag változatlan helyzetre utal.
·       A sarokponti Ø szimbólum pedig jelzésértékűen méltatja azt a helyben-topogást, melyről való elmozdulást azon verbális ígéretek, miszerint „már csak javítani kell a tisztítási hatásfokon[6], nem tűnnek beváltani.

Dég,       2017. június 4.         Fuggerth Endre[3] Ugyanis a betartandó EU-határértékek:   KOI = 125,   Σ N = 15,   Σ P = 2 (mg/l)
[4] Mindvégig 20 telephelyről szóltunk, ám megfigyelhető hogy a Sződi telephelyről nincsenek friss adatok. Hogy mi (titok) áll ennek hátterében, itt nem találgatjuk. (Az összesítések végzésekor ez természetesen figyelembe lett véve – mint ahogyan a Csömöri KOI hiányzó értéke is.)
[5] A nitrit-paraméter oszlopának utolsó sorában 2 db érték-páros is látható. Az összkép megítéléséhez az alsó (zárójeles) értékpárra támaszkodtam, melyben ki lett véve a Dejtári telephely megmagyarázhatatlan és irtózatosan kiugró adata.
[6] Az erre vonatkozó törekvésekről dióhéjban: A Tisztítási Hatásfokról
Meddőségük alapvető okainak feltárása: Hatás-fokos (https://szennyviztisztitas.blogspot.hu/p/hatas.html )

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése