aber...Ráció?
Aber … Ráció ?

A „Mit nem mesíl az a nímöt…”
jelenkori átirata:
„A Szennyvíztisztítás Lábpedálos Örökmozgója”,
vagyishogy Teóriájuk beárazása
– szerény hozzájárulásommal:

A Modernkori Szennyvíztisztítás frenetikus sikerű propagálási nagyüzeme ma is tett valami eltakarítanivalót[1]az asztalomra. [Nitrogen Removal Basics by Steven Myers]
A makulátlan nitrogén-eltávolítás racionáléját lenyomdosni a torkunkon, az alábbi, videóba-ágyazott ábrával toltak míves  sámlit a tudományuk alá:
Amiből „a vak is láthassa”: Elemi nitrogén szüle növényi nitrogént, mire az rohanva szüle állati nitrogént, az meg tüstént szüle rothadó, bomló nitrogént, mely szüle ammóniát, amely szüle nitritet, ami megszülé a nitrátot, melyből az elemi nitrogén születik újjá.
Nincs tehát e nagyszerű körfolyamatban semmi fennakadás: mindegyik megelőző menetrendszerűen szüli a következőt.
Születlenség tehát nem áll fenn, mindössze a SÜLETLENSÉG ül itt hatalmas diadalt…

…Abban a miliőben, ahonnan ez az oktató-szándékú portéka jött, persze ez nem ritkaság, inkább meghitten otthonos[2]. Hisz e mind nagyobb babérokra törő társaság azzal már végképp nem lehet elfoglalva hogy akörül szöszmötöljön: míg az egyik fentebbi nitrogén-forma 1 utódot vajúdik, addig a másik eközben 6 alomnyit potyogtat. (Meg hogy: e nitrogén-formák közt más „rokoni” kapcsolatok is fennállnak – a színpadra nem engedett atyafiságról már nem is szólva.)
Így, ha e körforgás  HUZAMOSAN  ebbe a dicsőített mederbe tereltetne e kaszt karmesteri irányításával, akkor bizony a körhinta – egynehány parádés fordulatot követően – nyekkenve-csosszanva  MEGÁLL..
Hiába pedál, kurbli, meg önismétlő publikációk végeláthatatlan sora…
[Nem mondhatom itt azt hogy EZZEL jön közelebb a Klímaváltozás –
mert ezt a vészterhes felhőt, mely sötétségbe borítja a klímakutatókat is,
az Ő felkent és privilég joguk gyúrhatni.]

Mégis, ez a sokakat lenyűgöző, démoni tudást sugalló szennyvíztisztítási örökmozgó képe olyannyira felkavaró és lélegzet-elállító, hogy – szinte könnyezve hogy az istennek se működhet – megörvendeztetném az effélékre nyitott elméket más körfolyamatokkal, melyek működését (amennyiben társadalom-szabályozási rábólintással elnyerik a jóváhagyás pecsétjét) nem gátolja az előbbinél a krachot magával-hozó zavar.
Az egyik:
Ha ez elrendezéssel – mely csakis az előbbre-lépés példájának a vágyálmát célozza – kritika merülne fel, akár a legcsekélyebb mértékű is, hogy ne maradjunk oly hirtelen üres kézzel, javaslok ímhol egy másikat is. Annál is inkább, mert zseniális egyszerűsége mellett – mely által az események kézben-tarthatósága és irányíthatósága is jelentősen javulhat – e flottabb elrendezés egyben Piacos Lehetőségeket is kínál:
Amennyiben ez utóbbi – akár mint dinamizálható projekt, akár mint tudományos ötlet – felcsigázta volna valamely magas és érdemdús személy vizslató figyelmét, úgy előre kell vetítsem (miként az komoly tudományos műhelyekben illendően bevett) hogy e vázlat egy korábbi munkán alapul[3], melynek citátumát így helyénvaló alant rögzítenem.
Dég,       2017. május 7.                        Fuggerth Endre
[2] Ref.1 alatt 244 ezer megtekintés, valamint 140 eulogizáló, hasraesett, hálatelt megjegyzés olvasható, 2018. januárban. Olyan dús-fantáziájú ötletelésekkel támogatva meg az amúgyis kábító-hatású prezentációt, miszerint a nitrátot érdemes lenne kicentrifugálni a vízből, hiszen a nitrát (mólsúly szerint) nehezebb mint a víz.
[3] Jonathan Swift: A Modest proposal (1729) Preventing the children of poor people in Ireland from being a burden to their parents or country, and for making them beneficial to the public. in Acta Forgottena, Tomus Neglectus, Volumea Elhantolta, page Incognita – Xx-rakotta.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése