Végre...

Végre                hajtva
( -térdet-fejet-feladatot-küldetést- )

[Megcsókolni-e a Törvény ránk-lesújtó kezét?
Maradt-e még a Valóság-Igazság párosának életünkben VALAMI szerepe?]

Boldog vagyok.     Még több: Tájékozott.
A minap ugyanis egy Tájékoztató füzet akadt a kezembe,
melyből értesültem mindarról Amit a Végrehajtásról tudni kell.
Mohón kaptam hát a kínálkozó ritka alkalmon, hogy befoltozzam szerény tudásom tárháza eme zugának komor réseit, mivelhogy „Mindenkit érhet baleset” – szögezte le könnyed művében egy halhatatlan, kit korának felsőbb elgondolásai a Keleti-frontra küldtenek, munkaszolgálatosként, bizonyítandó a róla alkotott elképzelésünk tarthatatlanságát: merthogy otthagyta nemcsak a fogát.
Végigböngésztem hát e rám-tukmált füzetecskét, s fellélegezhettem végre: mily szakszerű és mily biztonságos lészen mostantól majd egy kilakoltatás. Megtanulható belőle az is: mily előnyös a végrehajtottra nézve ha a legmesszebbmenőkig együttműködő. Összetett kézzel rebeghet hálát a kilakoltatása utáni első boldog pillanatban annak tudatában: nem ad-hoc sarc a további jussa, nem; a herce-hurca ráháruló díjazását mostantól jogszabály vési kőbe.

Túl e katartikus olvasmányon, a belőle merített okulásokon túl elhatároztam:
Az első rajtam-tett sikeres végrehajtási aktus után, az azt követő óhatatlan kibéküléskor, az egymás karjaiba borulást kísérő és megkönnyebbülést hozó könnyeink árján túl, az egész Végrehajtói Kart testvéremmé fogadom. Fogadalmam mélységének további nyomatékot biztosítandó, egyúttal felhatalmazó kijelentéssel is élek e téren.
Egyedüli és kizárólagos örököseimnek nevezvén meg őket abban a perben, melyet a nevezett, eredménnyel záruló eljárás során tőlem végrehajtási folyamatukkal elbitorolt javak visszaszerzésére méltányos indítani, s mely procedúra során kifejtett ügybuzgalmukat – immár saját javukra – hihetőleg eredmény is koronázza; lévén testületileg egy oly fenséges tudomány tudorai, melyek építő-kockáit önmaguk farigcsálják, s melyek közt lavírozva (ha a csolnak orral-farral mégis elakadna) tetszésük szerint cserélgethetik is azokat.
Nem úgy mint jómagam. Ki csupán a természettudományok csecseit szopdostam szertelen mohósággal. S ismertem meg – némileg kalandos út során – egy eldugott tudást (http://www.eautarcie.org/hu/index.html ), melyet egy hasonló alkat 30 évnyi ki-nem-apadó (bár támogatatlan) szorgalma hozott a napvilágra. Mely ha a közismertség fénykörébe vergődhetne valahára, hát megsebzett Földünk égető problémáira adhatna kézenfekvő, elérhető és azonnali megoldást, s a köznép kéz-összetéve a Csodát emlegetné – a Tudomány berkein belül pedig erre valók lennének a különféle DÍJAK.
Nos, míg Ő, én, s egy számában limitált és térben szétszórt kiscsapat azon dolgozunk hogy eredményeinek gyümölcse mindannyiunk hasznára válhassék, addig is, a magam eltökélt módján az általa felvázolt jövendő útjait járom. Többek között azt a szennyvíz-kezelési eljárást valósítottam meg (saját költségeimen) vidéki portámon, mely minden téren felülmúlja a jelenleg uralkodó lecserélendőt. Mely áldozataim következtében folyamatos zaklatásoknak és támadásoknak vagyok immár több éve kitéve.
A közszolgai rendszer jármában őrlődő, tudását már az elmúlt rendszer kiérdemesítő szolgálatában megalapozó Jegyzőasszony csak a legutóbbi 2 évben is arra fordította páratlan képességeit, hogy büntethetőségemet fentiek mián (egyben a már mindegyszálig alávetett bennszülött falusi lakosság végleges okulására is) valahogyan kieszközölje. Eddigi két törvényi-terpeszű támadását fellebbezéssel sikerrel hárítottam. Dacára, hogy a saját honi-terepén buzgólkodott, olyasfajta paragrafusok közt matatva, melyek a korholás törvényi támogatását hátuk mögött tudva a lecserélendő hibás-elképzelésű szennyvíz-tisztítás egyeduralkodóvá tételét szorgalmazzák – ám melyek tarthatatlanok a bennük megfogalmazott nyilvánvaló tudományos-relevanciájú hibák okán.
Régóta tűnődöm: felmerülhet-e a kérdés,
melyet itt azonnal és rögtön zárójelbe is teszek, nyomatékosításául annak hogy kizárólag eszmei boncolgatásról lesz benne szó, nem pediglen magva valamely személyiség elleni akaratlan kihágásnak, mely akár börtönnel akár „Sérelmi-díj”-nak nevezett (gyógyerejében igen hatékonynak talált) pénzbüntetéssel sújtható. (Merthogy egy efféle kelepcébe is bele lettem szépen tessékelve egy amatőr de nem minden tehetség nélküli duó által.)
A kérdés tehát, melynek társadalom-építő szerepe remélem megkérdőjelezhetetlen
(s a hozadékai feletti ováció magaslatairól is csupán szerény alázattal integetnék az ünneplőknek vissza)
akörül forog              (de most már időszerű a beígért zárójel, nyomatékosításul inkább meg is kettőzöm):
[[Vajon, ha egy alkalmazott olyan munkát végez melynek eredményeit egy felsőbb minőségvizsgálat rendre eldobásra ítél, akkor nem célszerű-e megköszönve eddigi munkásságát megválni tőle (kitüntető dicsérettel övezve vagy szimpla farba-rúgással – a beosztási rang és magaslat függvényeként), semmint folytatólagos bérezése mellett további teret adni neki arra, hogy tetszése szerint használja a munkahelyéből fakadó előnyöket és forrásokat, ártatlanok zaklatására és rovására ügyködve ott.]]
{Olyasféle mutatványokkal, melyekből rejtjelezés nélkül is kiviláglik: hógolyóból szándékszik lavinát indítani. Piszlicsárénak vehető kicsikart büntetésből a végrehajtásig ostorozva hajtani a rozzant döcögő szekeret. Miközben a szemfüles vizslató azt is észreveheti: a markában még hógolyó sincs… de akkor, vajh, mi kedvére-valót szorongathat?}
Így, ha netán Társadalmunk Alapjainak Letéteményesei Magas Ismereteikkel, számos elfoglaltságuk mellett, tevékeny agyukat a feltett kérdés irányába fordítanák, s megvizslatva azt minden lehetséges erányból arra a megoldásra hajlanának melyet a józan ész amúgy is sugall, úgy Piros-Betűs Ünnepnek javasolnám beiktatni a napot, mikor fent körvonalazott elgondolás törvényi erőre emelkedik, a vonatkozó végrehajtási klauzával egyetemben.
Ekkortól ezen Végrehajtói Testvéri Társaságot szorgalmazni fogom felvetetni az állam-alkotó népcsoportok megbecsült tagjai közé is.
Dég,       2016. augusztus 27. Fuggerth Endre

megjegyzés írása: (kattintson a linkre)


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése