Rémkép


A Szanitációs Világrend
Megszilárdulása [1]

A mindennapi hálaadás tudatosításához el kellene végre már rendelni, hogy a nyilvánosan és fennhangon lerovandó fohász, mely ezáltal szentesíti hogy immár fajanszba szarva-hugyozva ivóvízzel öblítjük el s tova e kirekesztésre ítélt anyagokat, a társadalmi életünk megbecsült ceremoniális része legyen… Miként a mindennapi kenyerünk köszönetéért mondott asztali ima.
Nem lehet ugyanis elegendő mindössze a szájbarágással kísért agymosás, hogy e fajanszos-elrendezés híján mindenki a középkort idéző járványokban és betegségekben szenvedne fetrengve, miközben 3-műszakban kell öntse munkaerejét a legelképesztőbb bóvlik tömeggyártásának gazdaság-növelő forgatagába, vagy napi 2 blokkolás közt kávézgatva közömbösen aktákat gyártson s tologasson, rendszerint az előzőek rovására.
Elejét kell venni annak is, nehogy a vízbeszarás szentségét valamely más oltár előtt megkérdőjelezzék, s az új tan titkos hívekre találjon.

E multidiszciplináris védelem  irdatlan-súlyú feladatainak kellő erélyű biztosítására az lett a működő elrendezés, hogy mindegyik diszciplína őréül egy erre felhatalmazott Intézmény lett kijelölve zálogtulajdonosként. Szabad kezet kapva arra, hogy mennyi enyvet s kötöző-madzagot használhatnak ez üdvös célra. Egyben szigorú parancsba kapva: mennyi vattát is kell a fülükbe tömni míg megszentelt eszköztárukkal tesznek-vesznek, nehogy e robot monotóniájának a résein egy szirénhang kívülről agyukig eljusson, s ott kárhozatos következmények csírája lehessen.
Ezen Intézményi Bástyák, hol a megfeszített munka az előbb jelölt célok kiteljesítése irányában zajlik, terebélyesedésükkel is szolgálják e közjót. Ágenseik, acélos önfeláldozással palotáik kényelméből bakancsos túrákra indulva, a még alvó vidéket is cserkészik, s térítik a szanitáció szarral-vízzel folyó Kánaánja felé az ámuldozó vidéki hitetlent. Nem hagyva ki a meggyőzetés eszközeiből a fejszés-pallosos kíséretet sem, mely ördöngös kísérő érthetetlen árkusokon dugdossa a megszeppent tájékozatlan orra alá a rengeteg betűt, melyek nemcsak módot adnak de eleve elrendelik ama nyakbizsergető szerszámok jogra-emelt használatát, ha az új szentség azon nyomban és teljes odaadással le nem nyeletik ott ízibe’.
E műveleti Bástyák szám- és seggterület-arányos növekedésével lépést-tartóan, az oda szükséges számtalan seggelő személyi-állomány feltöltéséhez a célirányos szakmai káder-képzés is elsőrendű szerepű. Itt olyasféle feladatokkal pallérozzák az agyat, melyek a bonyolult kérdéseket a lehető legegyszerűbben intézik el. A leg-időtállóbb iskolapéldája ennek az a feladat volt, melyre a nyertes megoldást azóta sem múlta senki felül, bár ezirányba a vetélkedés hivatalosan még nyitott – s nem vallana józanságra nem megragadni ezt annak tesztelésére: hátha azóta új talentum született.

A feladat tehát az alábbi: Élelmezni kellene a Föld lakosságát, különös tekintettel arra, nehogy az ebből fakadó jólétet a megbetegedés undort-keltő fajtái veszélyeztessék.
Az a dolgozat, mely könnyed kivitelezhetősége melletti szokatlanabb érvelése miatt az egyszerűség dicsőített mezején csakis vesztes lehetett, így érvelt: A földeken termelt élelem elfogyasztásával részlegesen kielégített éhséget követő mérsékelt székelés produktumát, annak teljes tápanyagtartalmával, ügyelve arra is hogy szerkezeti-állományában az ne romoljon hanem inkább javuljon, vissza kell vezetni a talajba. Ezáltal annak a termőereje valamivel megnövekszik, amiből következően a rajta termelt élelem is részint teljes-értékűbb lesz, részint a hozama is megnövekszik. S a vázolt ciklus az elmondottak szellemében ismétlendő, míg a világ világ.
A dolgozat bírálói az abban vázolt teendőket a lehetséges ciklusok számával tanárian összeszorozva, s a kapott szorzat nagysága fölött elmélkedve, arra jutottak hogy ez az eljárás mérhetetlenül bonyolult. Felrótták emellett azt is, hogy a szarral történő elkerülhetetlen érintkezés az elevenébe vág a járványszerű félelmeiknek.
A győztes dolgozat szerintük utcahosszal egyszerűbb érvelése pedig, okulásul, az alábbi: A fertőzéseket kiváltható szar ha képződne, azonnal és 100%-ban megsemmisítendő, bármilyen bonyolultságú elrendezések latba-vetése is legyen ehhez szükséges. Egyebekben, a legbiztosabb metódus az, ha a kizsigerelt földekből előállt satnya élelmet szét sem osztják, e gordiuszi-mozzanattal véve elejét hogy kaka, majd abból fertőzés keletkezhessen. A proponált megoldás mesterien egyszerű voltát alátámasztja az is, hogy a dolgozatot áttekintők kalkulációja szerint feszes működtetés mellett nem sok ciklussal kell számolni. Egyedüli gondokat az okoz még, hogy a ki nem osztott élelmet befogadó hatalmas föld-alatti depók tartalmával mi legyen. Ezértis nyitott még a pályázat.

Dég,       2018. március 20. Fuggerth Endre

Érintett ágazatok:

Érintett tudomány-területek:

1.: Állat-tenyésztés
2.: Társadalom-ellátás
3.: Szanitáció
4.: Élelmiszer-ipar
5.: Energia-szektor
6.: Hulladék-kezelés
7.: Szennyvíz-ipar
8.: Mezőgazdaság
9.: Vegyipar
10.: Víz-gazdálkodás
1.: Klíma(MI?)tológia
2.: Agrár-agonizálás
3.: Hulladék-ga(rá)zdálkodás
4.: Kloaka-tudományok
5.: Föld(nélküli)-tudományok
6.: Környezetvédelmi kullogások
7.: Geo-hidrologi(k)a
Fenntarthatatlan

FENNTARTHATÓ

1.: a Kitaszított (miatt)
2.: a körfolyamat MEGSZAKAD
A kerülőutas rombolás felelősei:
A: vízbe-vezetés („higiéniai” alapokon)
B: oxidatív rombolás (művi szennyvíztisztítás)
C: kontrollálatlan, iparizált mezőgazdaság
1.: a Kitaszított HELYE
2.: a romboló eszköztár ELIMINÁCIÓJA
(Mindez olcsón, eredményesen, kártételek nélkül.)
ENNYIRE EGYSZERŰ
[Az eredeti ábrák forrása: Országh József:[1] Hiába minden. Állókép a Haladásról: 8th World Water Forum, Brasilia 2018
Egy az elhangzott konklúziókból: 600ezer Milliárd dollárt kell a jövőben a szennyvíztisztításra fordítani. A terjeszkedés tehát immár konferencionálisan is megalapozva. KI s MI lehet akadály ezek után?
Lehet hogy a többször elnapolt Mars-expedíciót is az késlelteti, hogy még nem kiforrott a vörös-bolygón installálható szabadalmazott szarmegsemmisítő prototípusa? Hiszen oda nemcsak az oxidációhoz szükséges levegőt, de még a dézsányi per szarás öblítővizet is be kell pakolni az űrhajóba, miniatürizáltan…

megjegyzés írása: (kattintson a linkre)


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése